• ภาษาไทย
    • English

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT"

ศูนย์บริการวิชาการบริการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT" 

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม  2563 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยิดิจิตัล ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล  ม.วลัยลักษณ์ 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon R_stat.pdf791.57 KB