• ภาษาไทย
    • English

Faculty Board

 
 

Name : Asst.prof.Kittikorn Khanklaeo

Position : Dean of the Faculty of Engineering and Technology

TEL : -

EMAIL : kh_kittikorn@hotmail.com

 
 

Name : Dr.Prasit Srinakorn

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : sr_prasit@hotmail.com

 

Name : Dr.Chaiwat Sakul

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : chaiwatsakul@gmail.com

 

Name : Asst. Prof.Khwanchiwa Yongsata

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : arjanpla@hotmail.com

 

Name : Mr.Kittisak Thaweesinsopha​

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : kittisak936@gmail.com

 

Name : Mr.naras kwanthong

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : -

 

Name : Miss sirirak khanthanurak

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : sirirak.k@rmutsv.ac.th

 

Name : Miss.​Sirirak Khanthanurak​

Position : Faculty Committee

TEL : -

EMAIL : sakchaichan@hotmail.com

 

Name :

Position : Appointed Members

TEL : -

EMAIL : -

 

Name : Miss.Sirinun Napor

Position : Appointed Members

TEL : -

EMAIL : -

 

Name :

Position : Appointed Members

TEL : -

EMAIL : -

 

Name : Miss Passana Ekudompong

Position : Secretary Faculty

TEL : -

EMAIL : jom_naka@yahoo.com

 

Name :

Position : Assistant Secretary Faculty

TEL : -

EMAIL : -