• ภาษาไทย
    • English

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด และหาแนวทางการพัฒนา ด้านนวัตกรรม ให้แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย นายสิทธิศักดิ์ โรจชะยะ หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด และหาแนวทางการพัฒนา ด้านนวัตกรรม ให้แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ. ห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี