• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะผู้บริหาร บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนของ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี