• ภาษาไทย
    • English

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบปริญญาตรี รอบที่ 3 แบบโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2567

สำหรับผู้ได้ผ่านการคัดเลือก

1. นักศึกษาผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ https://trang.rmutsv.ac.th/regis2/admission/index.php วันที่ 10-15 กันยายน 2566

2. พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/main.php และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2566