• ภาษาไทย
    • English

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566   อาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566  ดำเนินงานโดยงานบริการการศึกษา วิทยาเขตตรัง ในกิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมหล่อเทียนพรรษาตั้งแต่วันที่ 19- 24 กรกฎาคม 2566  ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  พร้อมร่วมทำบุญ สมทบทุนถวายปัจจัย  ถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้แก่ วัดไม้ฝาด วัดสิเกา วัดห้วยต่อ และสำนักสงฆ์บ้านไร่ออก อ.สิเกา จ.ตรัง