• ภาษาไทย
    • English

U2T for BCG

   

 

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกสัมภาษณ์ U2T for BCG 

 -qr-code กลุ่มไลน์ ผู้สมัคร U2T for BCG 

 

Avatar

ตำบลปะเหลียน

 

 

Avatar

ตำบลบางหมาก

 

 

 

Avatar

ตำบลหาดสำราญ

 

 

Avatar

ตำบลละมอ

 

 

 

 

Avatar

ตำบลทุ่งกระบือ