• ภาษาไทย
    • English

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

โครงการเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
โครงการ..ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงการเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
11-12 กันยายน 2561 ณ.บ้านโคกออก(คลองปลักเบน) อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
#ร่วม อบต.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
#ร่วมปลูกป่าชายเลน
《เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชน》
#..ฐานเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน
#..ฐานเรียนรู้การทำกะปิ(เคย)
#..ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดหลินจือแดง