• ภาษาไทย
    • English

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตและเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการทำงาน สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานในอนาคต การจัดโครงการในครั้งนี้ ดำเนินไปในรูปแบบของพิธีอำลาสถาบันและการบรรยายในหัวข้อการเตรียมตัวเข้าสู้ตลาดแรงงาน  จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง การบรรยายเรื่องการวางแผนชีวิต 4.0 ในหัวข้อ "เหตุเกิดจากการเรียนจบเพราะชีวิตจริงไม่ง่ายอย่างที่คิด" และบรรยายเรื่อง "บุคลิกภาพอย่างไรจึงได้งาน"จากเรซูเม่