• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายเรียนรู้ความถนัดด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายเรียนรู้ความถนัดด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับนักเรียนโรง ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธาน กล่าวตอนรับและเปิดโครงการ ณ.ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 2 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี