• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จะดำเนินเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดกำหนดการดำเนินการตามเอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon DOC.pdf1.01 MB