• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน "ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19"

"วิศวะ มทร.ศรีวิชัย ตรัง"จัดโครงการค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน "ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19" มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลตรัง
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งมอบของบริจาคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลตรัง จำนวน 142 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 20 โหล
โดยมี นายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตรัง รับมอบของดังกล่าว ณ อาคารโรงพยาบาลตรัง