• ภาษาไทย
    • English

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมสร้างแอพพลิเคชั่นบริการนักท่องเที่ยว

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมหารือกับนายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นการลงทะเบียนจองการเข้าท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ภายในจังหวัดตรัง ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 จำกัดนักท่องเที่ยวแต่ละวัน และเพื่อนำเสนอต่อ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าจังหวัดตรัง พิจารณาต่อไป