• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 17

ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 16

ประกาศรายชื่อผู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 13

โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม

วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง อาจารย์ศยมน พุทธมงคล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในฐานะผู้ร่วมวิจัย โดยมี ดร.ณัฐพล แก้วทอง อาจารย์คณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 10